Tượng thánh cả giesu bồng chúa đá mỹ nghệ

  • :TTC123
  • : Liên hệ
  • Lưu ý: sản phẩm được đặt theo yêu cầu với kích thước và loại đá khác nhau, Quý khách vui lòng liên hệ để được báo giá và tư vấn rõ hơn. Hotline: 0905.583.186
  • Thông tin sản phẩm

Tượng Thánh cả Giuse đá non nước được sống bên cạnh Chúa Giêsu, Con của Thiên Chúa; được sống bên cạnh Đức Maria, Mẹ của Con Đức Chúa Trời, trong gia đình thánh thất Nadarét, là thiên đàng trên trần gian nầy . Thánh cả Giuse được chết trong tay Hai Đấng cao trọng: trong tay của  Con của Thiên Chúa và trong tay của Mẹ Thiên Chúa.

Thánh cả Giuse là vị thánh rất cao sang vì Ngài được làm cha nuôi của Chúa Giêsu.